Salade pois chiches, tomates, oignon, sauce tahini